Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je "Dečiji ugao"?

 

a) Država sve dece sveta po statutu UNICEF-a

b) Muzička kompozicija za decu

c) Deo zabavnog parka Diznilendostala pitanjasledeće pitanje iz kulture