Kultura

priredio:Miloš Cvetić

 

Koliko država trenutno čini Evropsku monetarnu uniju (EMU)

u kojima se kao valuta koristi Evro?


a) 15

b) 25

c) 12

d) 11