Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Feniks je... ?


a) Mitološka žar-ptica

b) Bog vatre starih Slovena

c) Glavni grad mitske Atlantide


ostala pitanja sledeće pitanje iz kulture