Kultura

 

Koji grad je prirodno zaštićen od požara?

 

c) La Paz


La Paz, glavni grad Bolivije, leži na 3658 metara nadmorske visine, pa je tako praktično nezapaljiv. Velika razređenost kiseonika u vazduhu, odnosno njegova veoma mala koncentracija, onemogućava bilo kakvo sagorevanje, pa se požar koji eventualno nastane uopšte ne širi, veoma kratko traje, a zatim se sam od sebe gasi.