Kultura

priredio: Miloš Cvetić


Od koje biljke se pravi guma?


a) od kaučuka

b) od pamuka

c) od konoplje

d) od hmelja