Kultura

Kako se pravi hartija?


a)
Presovanjem smese od drveta

 

Tehnologija izrade papira bila je poznata u Kini još pre 2000 godina, kada se on izrađivao ručno od dudove kore. Kasnije se hartija proizvodila mašinski, najpre od raznih vrsta tkanina, a zatim od smese drvene pulpe. Danas se hartija za pisanje, odnosno papir, izrađuje presovanjem i sušenjem specijalne smese drvenih vlakana, drvene pulpe i krede koja joj daje belu boju. Smesa se mora veoma dobro isušiti u posebnim sušionicama kako bi se od preostale mase ispresovali dugi valjci hartije, koja se zatim dugo glača i tanji, sve do određene debljine. Tada se komadi papira seku na određenu veličinu.


ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture