Kultura

priredila: Sanja Jović

Na kom jeziku je propovedao Isus Hrist?
a) Na jevrejskom

b) Na aramejskom

c) Na starogrčkom


ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture