Kultura

priredila: Sanja JoviŠ

 

Koliko jezika se danas govori u svetu?

 

a) Oko 7 000 jezika

b) Oko 3 000 jezika

c) Oko 2 000 jezikaostala pitanjasledeŠe pitanje iz kulture