Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Koji stari narod je imao najtačniji kalendar?


a) Maje

b) Acteci

c) Stari Kinezi