Kultura


Ko je napisao delo "Kapital"?

 

a) Fridrih Engels

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!