Kultura


Ko je napisao delo "Kapital"?

 

c) Karl Marks

 

"Kapital" se smatra jednom od najznačajnijih knjiga u oblasti ekonomije koje su ikada izdate. U njemu autor razvija svoju teoriju o višku vrednosti. Marks potiče iz advokatske porodice. Završio je prava, ali se bavio ekonomijom, sociologijom i bio je ideolog radničkog pokreta. Njegov dugogodišnji saradnik bio je Fridrih Engels sa kojim je zajednički napisao više dela, a jedno od njih je "Manifest komunističke partije".