Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta označavaju "ključevi" u muzičkoj notaciji?


a) Za označavanje delova kompozicije

b) Za zapisivanje najvećeg dela tonova

c) Za oznaku izvođenja različitih instrumenata