Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Koji naš književnik je napisao roman Seobe?a) Miloš Crnjanski

b) Ivo Andrić

c) Borislav Pekić

d) Mihajlo Lalićostala pitanjasledeće pitanje iz kulture