Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Koji kompozitor je, potpuno gluv, napisao većinu svojih muzičkih dela?

a) Volfgang Amadeus Mocart

b) Ludvig van Betoven

c) Franc Listostala pitanjasledeće pitanje iz kulture