Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Muze su... ?


a) Pokroviteljice umetnosti

b) Žene vladara u staroj Grčkoj

c) Glumice u starogrčkim tragedijama