Kultura

 

 

Koja je najviša zgrada na svetu?


a) Toranj Si En

b) Ajfelova kula

c) Toranj u Pizzi