Kultura

 

Koji je austrijski kompozitor XVIII veka napisao delo”Mala noćna muzika”?

 

c) Volfgang Amadeus Mocart

Mocart - čudo od deteta!

V. A. Mocart je najistaknutiji austrijski kompozitor i pripada vremenu bečkih klasičara. Napisao je oko 600 kompozicija (simfonije, koncerte za klavir, violinu i druge instrumente). U tu grupu spada i “Turski marš” u A duru. Komponovao je mise, gudačke kvartete i kvintete.”Mala noćna muzika”je pisana u kvartnim razmacima (razmak od četiri tona). Najpoznatije njegove opere su “Don Žuan”(“Don Đovani”), “Figarova Ženidba”i “Čarobna frula “ .