Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je nokturno?


a) Vrsta muzičke kompozicije

b) Način izvođenja kompozicije

c) Vrsta muzičke priredbe