Kultura


U prevodu na Engleski ime grada Novog Sada bi pravilno glasilo:

 

d) New Garden

 

Tačan odgovor: New Garden

Stari naziv Novog Sada je bio Neoplanta. Taj naziv je latinski, a Sloveni su to samo preveli na svoj jezik i tako je dobijen današnji naziv. Naime, sad je staroslovenska reč za baštu, tako da sad u imenu grada ne označava sadašnji trenutak, već je novi sad isto što i nova bašta.