Kultura

priredio: Miloš Cvetić

 

Šta na latinskom znači pridev optimum?

 

a) Najveće

b) Najbolje

c) Naj jače

d) Najvažnijeostala pitanjasledeće pitanje iz kulture