Kultura

 

Šta je palimpsest?

 

a) Postupak prerade knjige


Palimpsest predstavlja postupak kojim su se u Srednjem veku stare i manje važne knjige, sastavljene od pergamenata, prerađivale, odnosno ispirale, listovi prepolovljavali i ponovo povezivali u novu knjigu spremnu za ispisivanje. Ovaj postupak je često praktikovan usled oskudice i skupoće pergamenata i knjiga koje su se od njih pravile za pisanje (ispisivanje) pre otkrića papira i štamparske tehnike.