Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je palimpsest?


a) Postupak prerade knjige

b) Predvorje hrama u staroj Grčkoj

c) Drevni muzički instrument