Kultura

priredila: Milena D.

 

Koji pisac je napisao delo "Srećan je ko ume da voli"?


a) Aleksandar Dima

b) Herman Hese

c) Aleksa Šantić