Kultura

Koje godine je osnovan list Politika?


d) 1904

 

Prvi broj politike je izašao u mesecu januaru pomenute godine, tako da ove novine traju već ceo vek. To su bile prve nezavisne novine u Srbiji. Do tada su postojale samo stranačke novine koje su zastupale interese pojedinih stranaka i napadale suprotne strane. Porodica koja je uložila najviše truda u ugled koje ove novine danas imaju je svakako porodica Ribnikar.ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture