Kultura


Koja od ovih godina je bila prestupna?

 

a) 1938

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!