Kultura


Koja od ovih godina je bila prestupna?

 

c) 1910

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!