Kultura


Koja od ovih godina je bila prestupna?


 

d) 1994

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!