Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Kako se zove prorok u muslimanskoj religiji?a) Muhamed

b) Mustafa

c) Bajazit

d) Jakubostala pitanjasledeće pitanje iz kulture