Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Po čijoj zamisli je napravljen prvi saksofon?


a) Berlioza

b) Stradivarijusa

c) Korelija