Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Šta su scila i haribda?



a) stena i morsko čudoviste

b) stena i morski vrtlog

c) morsko čudovište i morski vrtlog

d) stena i gusarska posada



ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture