Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Čiji spomenik se nalazi ispred palate pravde u Beogradu?a) cara Dušana

b) vojvode Stepe Stepanovića

c) Vase Čarapića

d) kralja Petraostala pitanjasledeće pitanje iz kulture