Kultura

priredio: Miloš Cvetić

 

Kojeg datuma se slavi Sveti Sava?


a) 20. januara

b) 15. februara

c) 25. januara

d) 27. januara