Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Ko je izumeo teleskop i dokazao da je Sunce centar naše galaksije?

 

 

a) Galileo Galilej

b) Nikola Kopernik

c) Isak Njutn


ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture