Kultura

Šta je to totem?b) Predak roda u primitivnim ljudskim zajednicamaU primitivnim zajednicama u dalekoj prošlosti ljudi su živeli organizovani u rodove, najčešce na osnovu krvnog srodstva više porodica. Svaki rod je imao svog zajedničkog pretka, obicno oličenog u nekoj životinji, koja je za taj rod bila sveta. Svoju istoriju beležili su na totemskim stubovima u koje su urezivali lik svog "totema" i značajne ličnosti iz svog roda. Totemski stub nalazio se na vidnom mestu unutar naselja svakog roda.