Kultura

Ko je tvorac koordinatnog sistema?


c ) Rene Dekart

 

Dekart je bio francuski naučnik I filozof. U filozofiji je poznat po svojoj svojoj izreci mislim, dakle postojim ili na latinskom cogito, ergo sum.

On se pitao da li sve što mi vidimo i osećamo zaista postoji ili nas to samo naša nesavršena čula varaju. Došao je do zaključka da ako neko misli onda sigurno i postoji i nije priviđenje.ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture