Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Ko je tvorac koordinatnog sistema?a) Isak Njutn

b) Gotfrid Vilhelm Lajbnic

c) Rene Dekart

d) Albert Ajnštajnostala pitanjasledeće pitanje iz kulture