Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Ko je tvorac izreke:"Drag mi je Platon, ali mi je istina draža"?a) Aristotel

b) Sokrat

c) Aleksandar Makedonski

d) Demostenostala pitanjasledeće pitanje iz kulture