Kultura

priredila: Sanja Jović

 

Šta je vina?


a) Muzički instrument u staroj Indiji

b) Naziv za hram kod starih Acteka

c) Sveta biljka kod starih Rimljana


ostala pitanja sledeće pitanje iz kulture