Kultura

Koja životinja, po narodnom predanju odlučuje
da li će se zima produžiti nakon polovine februara?


a) SvinjaODGOVOR NIJE TAČAN!