Kultura

Koja životinja, po narodnom predanju odlučuje
da li će se zima produžiti nakon polovine februara?


b) ZečicaODGOVOR NIJE TAČAN!