Matematika

 

Broj 13 je?

 

a) prost broj

 

Broj 13 ne može da se deli nijednim drugim brojem, sem samim sobom i jedinicom, a da količnik bude ceo broj. Zato je 13 prost broj, kao i 7, 11, 17, 19… Prosti brojevi su uglavnom neparni.

Složeni brojevi mogu da se dele drugim brojevima i daju ceo broj za količnik.

Imaginarni i iracionalni brojevi ne pripadaju sistemu prirodnih brojeva.


Prethodna stranica