Matematika

 

Broj 13 je?

 

b) složen broj

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!