Matematika

 

Broj 13 je?

 

c) imaginaran broj

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!