Matematika

 

Broj 13 je?

 

d) iracionalan broj

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!