Matematika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koji od navedenih brojeva ima najveću apsolutnu vrednost?


a) 212

b) 212,12

c) -212,2

d) -212,22