Matematika

priredio: Miloš Cvetić

 

Koji od navedenih brojeva ima najveću recipročnu vrednost?


a) 50

b)-20

c) 1

d) 2