Matematika

 

Koliko jedan jard ima centimetara?

 

a) 111,2

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!