Matematika

 

Koliko jedan jard ima centimetara?

 

b) 91,4

 

Pored mera iz sistema metar, kilogram ,sekund koje su međunarodne, postoje i mnogi drugi merni sistemi.

Tako se u SAD i Velikoj Britaniji za merenje dužine koriste jardi. Jard je malo manji od metra. Jedan jard se sastoji od 3 stope koje imaju oko 30,5cm. Dalje, jedna stopa ima 12 inča, što znači da jedan inč ima veličinu oko 2,5 cm.

Jedinica koja služi za izražavanje većih rastojanja je milja koja ima oko 1609 metara.

 

Prethodna stranica