Matematika

 

Koliko jedan jard ima centimetara?

 

c) 151,7

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!