Matematika

 

Koliko jedan jard ima centimetara?

 

d) 71,9

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!